TŁUMACZENIA - CENNIK

TŁUMACZENIA - CENNIK

Dla stałych klientów zniżki i warunki preferencyjne oraz tłumaczenia ekspresowe w cenie zwykłych, dostępność 7 dni w tygodniu, wydłużone terminy płatności, bezpłatna i niezwłoczna wycena.

 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW ZNIŻKI I WARUNKI PREFERENCYJNE!

CENNIK

Przy rozliczeniu ważny jest rodzaj tłumaczenia, tj;

 • Tłumaczenie zwykłe – strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami
 • Tłumaczenia przysięgłe – strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami
 • Standardowa strona A4 z czcionką Times New Roman 12 i 1,5 odstępu ma ok. 2500 znaków ze spacjami.
 • Tłumaczenia wykonywane do 24 h są tłumaczeniami ekspresowymi ( cena + 50 %).
 • Łączna cena tłumaczenia ustalana jest wg liczby stron tłumaczonego tekstu,
  a każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna.
 • Cena zależy również od trybu, tj.; normalnego lub ekspresowego oraz kierunku tłumaczenia,
  czy jest to np. tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński czy z ukraińskiego na polski.

 

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
ZA TŁUMACZENIA ZAŚWIADCZONE STRONY OBLICZENIOWEJ 1125 ZNAKÓW

 

Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702)

Tłumaczenia Ukraiński Lublin

 

Tłumaczenie na język polski

Cena / netto


1 strona tłumaczenia (100%)


30 zł


1 strona tłumaczenia tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125 %)


37,50 zł


1 strona tłumaczenia tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, tekstów trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii (125 %)


37,50 zł


sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%)


20 zł


strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%)


45 zł


Tłumaczenie na język ukraiński

 


1 strona tłumaczenia (100 %)


40 zł


1 strona tłumaczenia tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125 %)


50 zł


1 strona tłumaczenia tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, tekstów trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii (125 %)


50 zł


sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50 %)


25 zł


sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (75 %)


30 zł


sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (50 %)


20 zł

strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%)


60 zł

Tłumaczenie na język polski

Cena netto


1 strona tłumaczenia (100%)


30 zł


1 strona tłumaczenia tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125 %)


37,5 zł


1 strona tłumaczenia tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, tekstów trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii (125 %)


37,5 zł


sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%)


15 zł


strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%)


45 zł

Tłumaczenie na język ukraiński

 


1 strona tłumaczenia (100 %)


40 zł


1 strona tłumaczenia tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125 %)


50 zł


1 strona tłumaczenia tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, tekstów trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii (125 %)


50 zł


sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia   (50 %)


20 zł


sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (75 %)


30 zł


sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym

(50 %)


20 zł

strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%)


60 zł

Tłumaczenie na język polski

Cena / netto


1 strona tłumaczenia (100%)


40 zł


1 strona tłumaczenia tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125 %)


47,50 zł


1 strona tłumaczenia tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, tekstów trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii (125 %)


47,50 zł


sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%)


25 zł


strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%)


57 zł

Tłumaczenie na język ukraiński

 


1 strona tłumaczenia (100 %)


50 zł


1 strona tłumaczenia tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125 %)


60 zł


1 strona tłumaczenia tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, tekstów trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii (125 %)


60 zł


sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50 %)


30 zł


sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (75 %)


40 zł


sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (50 %)


30 zł

strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%)


70 zł

 

Przy rozliczeniu ważny jest rodzaj tłumaczenia, tj;

 

 • Tłumaczenie zwykłe – strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami

 • Tłumaczenia przysięgłe – strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami

 • Standardowa strona A4 z czcionką Times New Roman 12 i 1,5 odstępu ma ok. 2500 znaków ze spacjami.

 • Tłumaczenia wykonywane do 24 h są tłumaczeniami ekspresowymi ( cena + 50 %).

 • Łączna cena tłumaczenia ustalana jest wg liczby stron tłumaczonego tekstu, a każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna.

 • Cena zależy również od trybu, tj.; normalnego lub ekspresowego oraz kierunku tłumaczenia, czy jest to np. tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński czy z ukraińskiego na polski.
   

 

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
ZA TŁUMACZENIA ZAŚWIADCZONE STRONY OBLICZENIOWEJ 1125 ZNAKÓW

 

Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702)

Dla stałych klientów zniżki i warunki preferencyjne oraz tłumaczenia ekspresowe w cenie zwykłych, dostępność 7 dni w tygodniu, wydłużone terminy płatności, bezpłatna i niezwłoczna wycena.

 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW ZNIŻKI I WARUNKI PREFERENCYJNE!

Przy rozliczeniu ważny jest rodzaj tłumaczenia, tj;

 

 • Tłumaczenie zwykłe – strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami

 • Tłumaczenia przysięgłe – strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami

 • Standardowa strona A4 z czcionką Times New Roman 12 i 1,5 odstępu ma ok. 2500 znaków ze spacjami.

 • Tłumaczenia wykonywane do 24 h są tłumaczeniami ekspresowymi ( cena + 50 %).

 • Łączna cena tłumaczenia ustalana jest wg liczby stron tłumaczonego tekstu,
  a każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna.

 • Cena zależy również od trybu, tj.; normalnego lub ekspresowego oraz kierunku tłumaczenia,
  czy jest to np. tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński czy z ukraińskiego na polski.

   

 

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
ZA TŁUMACZENIA ZAŚWIADCZONE STRONY OBLICZENIOWEJ 1125 ZNAKÓW

wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych
na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702)

DEFIS

Tel. +48 502 027 568

e-mail: defis@defis.pl

Tel. +48 502 027 568

e-mail: defis@defis.pl

DEFIS

Tłumacz Ukraińskiego

Wycena

Agnieszka Sołtan-Głowacka

Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego

 

Elizówka  33C

21-003 Elizówka / Lublin

 

Godziny otwarcia:

 

Pn. - pt. 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

Niedziela: umówione spotkania

 

Kontakt:


DEFIS Agnieszka Sołtan-Głowacka

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO  2005 - 2022

DEFIS Agnieszka Sołtan-Głowacka

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO  2005- 2022

Agnieszka Sołtan-Głowacka

Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego

 

Elizówka  33C

21-003 Elizówka / Lublin

 

Godziny otwarcia:

 

Pn. - pt. 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

Niedziela: umówione spotkania

 

Kontakt: